Ilustracje dla Uniwersytetu Przyrodniczego

Ilustracje powstały w ramach ogólnopolskiego projeku kilku uczelni i instytucji edukacyjnych. Celem było stworzenie e-podręczników – publikacji cyfrowych, częściowo interaktywnych, dla dzieci i młodzieży. Przyjazny charakter e-podręczników wymagał oprawy multimedialnej, w tym ilustracji. Wszystkie są narysowane wektorowo, co daje stosunkowo lekkie pliki, nie obciążające serwisu, i dające powiększać się na większych ekranach, bez utraty jakości. Umożliwia też szybsze wprowadzanie zmian w rysunkach. To ważne, bo wszystkie materiały zostały opublikowane na otwartych licencjach, tak, by mogli z nich na własną rękę korzystać nauczyciele. 

Pierwsza ilustracja pokazuje bieg rzeki, jego specyfikę w górnym, środkowym i dolnym biegu. Druga ilustacja pokazuje etapy procesu glebotwórczego, od skały macierzystej do gleby dojrzałej. Trzecia ilustruje zjawisko obrywu skalnego. Czwarta to fragment komiksu, pokazującego doświadczenie dotyczące redukcji tlenu w powietrzu atmosferycznym.

Ilustracej wektorowe, format svg.

Ilustracje dla Uniwersytetu Przyrodniczego

Ilustracje powstały w ramach ogólnopolskiego projeku kilku uczelni i instytucji edukacyjnych. Celem było stworzenie e-podręczników – publikacji cyfrowych, częściowo interaktywnych, dla dzieci i młodzieży. Przyjazny charakter e-podręczników wymagał oprawy multimedialnej, w tym ilustracji. Wszystkie są narysowane wektorowo, co daje stosunkowo lekkie pliki, nie obciążające serwisu, i dające powiększać się na większych ekranach, bez utraty jakości. Umożliwia też szybsze wprowadzanie zmian w rysunkach. To ważne, bo wszystkie materiały zostały opublikowane na otwartych licencjach, tak, by mogli z nich na własną rękę korzystać nauczyciele. 

Pierwsza ilustracja pokazuje bieg rzeki, jego specyfikę w górnym, środkowym i dolnym biegu. Druga ilustacja pokazuje etapy procesu glebotwórczego, od skały macierzystej do gleby dojrzałej. Trzecia ilustruje zjawisko obrywu skalnego. Czwarta to fragment komiksu, pokazującego doświadczenie dotyczące redukcji tlenu w powietrzu atmosferycznym.

Ilustracej wektorowe, format svg.