Identyfikacja wizualna Swarm

Swarm to bezprzewodowy system pomiaru hałasu oparty na technologii ZigBee. Identyfikacja miała podkreślać bezprzewodowy charakter pomiaru, dlatego Svantek zdecydował się na wykorzystanie do tego projektu lotnych owadów. Tak powstała cała rodzina oznaczeń czerpiących z hierarchii i podziału zadań w ulu pszczół. 

Identyfikacja wizualna Swarm

Swarm to bezprzewodowy system pomiaru hałasu oparty na technologii ZigBee. Identyfikacja miała podkreślać bezprzewodowy charakter pomiaru, dlatego Svantek zdecydował się na wykorzystanie do tego projektu lotnych owadów. Tak powstała cała rodzina oznaczeń czerpiących z hierarchii i podziału zadań w ulu pszczół.