Ilustracje dla Uniwersytetu Przyrodniczego

Ilustracje powstały w ramach ogólnopolskiego projeku kilku uczelni i instytucji edukacyjnych. Celem było stworzenie e-podręczników – publikacji cyfrowych, częściowo interaktywnych, dla dzieci i młodzieży. Przyjazny charakter e-podręczników wymagał oprawy multimedialnej, w tym ilustracji. 

Ilustracej wektorowe, format svg.

Ilustracje dla Uniwersytetu Przyrodniczego

Ilustracje powstały w ramach ogólnopolskiego projeku kilku uczelni i instytucji edukacyjnych. Celem było stworzenie e-podręczników – publikacji cyfrowych, częściowo interaktywnych, dla dzieci i młodzieży. Przyjazny charakter e-podręczników wymagał oprawy multimedialnej, w tym ilustracji. 

Ilustracej wektorowe, format svg.