zaproszenia

Studio Filmów Rysunkowych oprócz produkcji animowanych bajek, prowadzi też działalność edukacyjną, a ze względu na swoją bogatą historię, muzealną. Zarówno grupy dorosłych jak i dzieci są zapraszane na warsztaty, wykłady, projekcje archiwalnych filmów, prezentacje tradycyjnych sprzętów i technik animacji. 

Powstały dwa typy zaproszeń – dla indywidualnych zwiedzających, w formie ulotki oraz dla dyrektorów szkół, w formacie mieszczącym się w kopercie.

Rysunki najbardziej popularnych postaci studia zostały uzupełnione o dodatkowe ikonki i schematy w podobnej konwencji, a także odręczny komiksowy krój pisma.

Ulotka w formacie A5. Zaproszenie składane mieszczące się do koperty DL.

zaproszenia

Studio Filmów Rysunkowych oprócz produkcji animowanych bajek, prowadzi też działalność edukacyjną, a ze względu na swoją bogatą historię, muzealną. Zarówno grupy dorosłych jak i dzieci są zapraszane na warsztaty, wykłady, projekcje archiwalnych filmów, prezentacje tradycyjnych sprzętów i technik animacji. 

Powstały dwa typy zaproszeń – dla indywidualnych zwiedzających, w formie ulotki oraz dla dyrektorów szkół, w formacie mieszczącym się w kopercie.

Rysunki najbardziej popularnych postaci studia zostały uzupełnione o dodatkowe ikonki i schematy w podobnej konwencji, a także odręczny komiksowy krój pisma.

Ulotka w formacie A5. Zaproszenie składane mieszczące się do koperty DL.